Anket Menü

Kişilerin belli konulardaki tutum, öneri, düşünce ve duygularını saptamak üzere işletme bazlı soru listeleri hazırlanır.. Anketlerin sonucuna bağlı olarak işletmenin güçlü ve zayıf yönleri belirlenebilir ve işletme, çıkan sonuçlara göre gerekli tedbirleri alabilir.

Misafirlere anket gönderimi sağlayabilmek için öncelikle soru listelerinin tanımlanması gerekmektedir. Tanımlama detayları Tanımlar ekranında anlatılmıştır.

Last updated