CRM Durum

Tüm günlük otel durumu kapsamlı olarak görüntülenebilir ve raporlama alınabilir. Aynı zamanda tarih aralığı verilerek geçmiş tarihler kontrol sağlanabilir. Ana ekranda konaklayan odalar, bugün gelmesi beklenen odalar, çıkması beklenenler, gün sonundaki dolu odalar, toplam yorum ve toplam iş sayısı listelenir. Hemen altında ise görev yönetimi, yorum yönetimi, anket, otel durum ve konaklayan misafirlerin uyruk dağılımları yer alır. Grafikten kaldırılmak istenen bir kriter varsa ve hariç tutularak incelenmek istenirse üzerine tıklanması yeterlidir. Grafik üzerindeki bilgiler rakamsal olarak gösterilir.

Crm Durum ekranı 5 farklı konuda analiz yapmamızı sağlar.

Bu analizler;

1 - Görev Yönetimi

 • İşler: Atanan görev, iş kayıtlarının dağılımları gösterilir. Vip hazırlığı, oda temizliği gibi oluşturulmuş iş dağılımlarının sayısı kontrol edilebilir.

 • Departmana Göre İş Sayısı: Tanımlanan işlerin hangi departmana ait olduğu gösterilir. İş tanımının içerisinde seçilen departman alanından otomatik gelir.

 • İş Durumu: Yeni oluşturulan, işlemde, tamamlandı, beklemede, planlandı, iptal edildi durumları ile 6 farklı statüde iş kayıtlarının dağılımları gösterilir. İstenirse İş kayıtları durumlarına göre de analiz edilebilir.

 • İş Türü: Problem, talep, prosedür, arıza gibi kayıt altına alınan işlerin türü gösterilir. İş tanımı esnasında seçilen iş türü otomatik gelerek raporlanır.

 • İş Konumu: Oluşturulan iş kaydının hangi konumla ilişkilendirildiği gösterilir. Restoran, lobby, oda gibi tesis içerisinde iş kaydının gerçekleştirileceği alanlar kontrol edilebilir.

 • Kullanıcılar: İş kayıtlarının hangi kullanıcılara atandığı gösterilir.

2 - Yorum Yönetimi

 • Yorum Detay Tipi: Misafirlerin tesise beğeni, öneri, şikayet olarak sunduğu bilgiler kayıt altına alınır. Kayıt altına alınan yorumlar olumlu, olumsuz, öneri, bilgi gibi katagorize edilerek listelenir.

 • Acentaya Göre Yorum: Sisteme işlenen yorumların acenta bazlı dağılımı gösterilir.

 • Uyruğa Göre Yorum: Sisteme işlenen misafir yorumları misafirin uyruğu baz alınarak gösterilir.

 • Yorum Departmanı: Görüş, beğeni, şikayet gibi sisteme işlenen misafir yorumlarının departman bazlı dağılımı gösterilir. Örneğin restorana, ön büroya kaç adet yorum kaydedilmiş kontrol sağlanabilir.

 • Yorum Durumu: Yorumlar yeni, işlemde, tamamlandı ve iptal edildi durumları ile katagorize edilir. Son durum kontrolü sağlanabilir.

 • Yorum Tipi: Kayıt altına alınan yorumlar olumlu yorum, olumsuz yorum, öneri, bilgi gibi katagorize edilerek listelenir.

3- Anket

Sisteme işlenen misafir anketleri hangi departman ile ilişkilendirilmiş ise dağılımları grafik üzerinde listelenir.

4- Otel Durum

 • Oda Durum: Odaların temiz, kirli, kapalı, arızalı gibi durumları gösterilir.

 • Repeat Misafir: Misafirlerin repeat yani tekrar sayısı gösterilir. Misafirlerin tekrar sayısı bazında dağılımı kontrol edilebilir.

5- Konaklayan Rezervasyon Uyrukları

Tesisimizde anlık olarak konaklayan misafirlerimizin uyruk bazlı dağılımları 3 farklı grafikte gösterilir. Yetişkin ve çocuk uyrukları farklı 2 grafikte kontrol edilebilir.

Last updated