Kayıt(Record)

1- Kaydet

Yapılan değişiklikleri kaydederek formu kapatmanızı sağlar.

2- Vazgeç

Yapılan değişiklikleri kaydetmeden formu kapatmanızı sağlar.

3- Kapatmadan Kaydet

Yapılan değişiklikleri kaydederek formda kalmanızı sağlar.

4- Klonla

Var olan bir kaydın aynı bilgilerle kopyalanarak yeni bir kayıt oluşturulmasını sağlar.

5- Yazdırma Butonu ve Kulakçığı

Tasarlanmış olan formların yazdırma seçeneklerinin açılmasını sağlar.

6- Önceki

Kayıtlar arası geçiş yapılarak bir önceki kayda geçmemizi sağlar.

7- Sonraki

Kayıtlar arası geçiş yapılarak bir sonraki kayda geçmemizi sağlar.

8- Eylemler

Açık olan kayıt için yapılabilecek olan tüm aksiyonları listeler.

9- Kayıt No

Kayıt ekranında başlığın hemen altında bulunan kayıt numarası bu kaydın sistemimizdeki tekil anahtar numarasıdır eğer henüz kayıt sisteme kaydedilmemişse burada numara gözükmez bu formun daha önce kaydedilip kaydedilmediğini kayıt numarasından anlayabiliriz.

10- Alfanumerik Alan

Hem harf hem de sayıları içeren karakterlerin yazılabildiği alanlardır.

11- Tarih Alanı

Tarih alanı program tarihi ile eşdeğer olarak sistem tarafından otomatik getirilir. Tarihi silerek belirlenmek istenen tarih yazılabilir yada takvim ikonuna tıklanarak ilgili tarih seçilebilir.

12- Listeden Seçim Alanı

Listeden seçin alanı eğer bir kaydı seçersek 3 tuş barındırır.

Eğer bir kayıt seçili değilse kalem yerine + işareti çıkar böylece yazarken açılan listede kaydı bulamazsak eklememizi sağlar.

Videolar

Last updated