Misafir Yorumları

1 - Yorumlar

Misafirimizin tesisimize beğeni, öneri, problem, talep olarak sunduğu kayıt altına alınmış olan bilgilerin listelendiği alandır.

Liste üzerinde misafir yorumları durumlarına göre 5 farklı durumda listelenir.

Öncelikle yorumun bize hangi tarihte iletildiği ve hangi yolla iletildiği belirlenir. Tanımlı kaynaklardan seçim yapılabilir yada satır sonundaki … butonu ile yeni bir kaynak tipi tanımlanarak bu yorum ile ilişkilendirilebilir.

Sistemde 6 farklı yorum tipi vardır.

Bunlar;

  • Olumlu Yorum,

  • Olumsuz Yorum,

  • Öneri,

  • İddia,

  • Talep

  • Bilgi

Yukarıdaki yorum tiplerine göre misafirin bildirdiği yorumun ilk durum ve son durum itibari ile olumlu, olumsuz, öneri, iddia, talep ve bilgi olma durumları belirlenir.

Sisteme işlenen yorum olumsuz ise ancak alınan aksiyondan sonra misafir memnun edilirse detaylar ekranında en sağda bulunan misafir memnuniyeti kolonu ile memnuniyet bilgisi kaydedilebilir.

Tüm departmanlarda alınan aksiyonlardan sonra misafir memnun edilerek kaydedildiyse son durum sistem tarafından olumlu olarak otomatik güncellenir ancak memnuniyet içerisinde tüm departman yorumları olumlu ancak bir departman yorumu olumsuz olursa sistem tarafından son durum olumsuz olarak otomatik atanır.

Sisteme işlenecek olan yorum bu yorum tiplerinden hangisi ile eşleşiyorsa seçim yapıldıktan sonra misafirin genel görüşleri yorum alanına yazılarak kayıt altına alınır. Aynı zamanda misafirin bize ilettiği, öneride bulunduğu durumlar karşısında bizim misafire verdiğimiz yanıt da sisteme kaydedilebilir.

Yorumların analizi için en önemli alan ise yorumun parçalara ayrılmasıdır. Yani misafir tesis için farklı departmanlara yönelik olumlu, olumsuz görüşlerini bildirebilir bu durumda hangi departmana ne kadar olumlu olumsuz yorum geldiğini raporlayabilmek adına detaylar alanından yorum mutlaka bölünmelidir.

Misafirin tesis için olumlu, olumsuz görüşleri detaylar ekranında farklı departmanlara ayrıldığı gibi butona tıklandığında sol tarafta açılan sayfadan da yorum parçalanabilir. Ekrandaki tanımlar Crm Detay Grup ekranında gerçekleştirdiğimiz tanımlara göre otomatik gelir, bu yüzden kullanabilmek için mutlaka tanımlama yapılması gerekmektedir. Olumlu, olumsuz, öneri veya bilgi olarak seçilen departman bazlı detaylandırmalar için detaylar listesinde yeni bir satır oluşur. Oluşan satır üzerinde istenen değişiklikler sağlandıktan sonra kaydedilebilir.

2 - Aksiyonlar

Sisteme kaydedilen yorum için alınması gereken aksiyonlar, olumsuz yorumlarda departmanlardan beklenen savunmalar yani aslında bu yorum için gerçekleşen veya gerçekleşmesi beklenen tüm aksiyonlar aksiyon sekmesinden eklenebilir.

Eğer alınan aksiyon tesisimize bir maliyet doğurmaktaysa maliyet alanı doldurulmalıdır.

3 - Yorum Analizleri

Misafir Yorum Detayları

Sisteme işlenen misafir yorumu detaylarının departmana, yorum tipi gibi istenilen gruba göre görüntülendiği alandır. Liste ilk açıldığında departman bazlı bir rapor alınır ancak gruplama yapılarak liste kullanıcı bazlı şekillendirilebilir. Gruplama işleminin nasıl yapılacağı Listeler ekranında detaylı anlatılmıştır.

Belirlenen tarih aralığında sistemde kayıtlı yorumu olan misafirler ekranda listelenir. Kişinin belirlenen grup bazında yorum dağılımına ulaşılmak istenirse misafir bilgisinin yanında bulunan kulakçığa tıklanabilir. Her satırın sonunda bulunan buton ise yorum detayına ulaşmayı sağlar. Aynı zamanda filtreler alanından istenilen filtreler verilerek hedeflenen yorum analizine ulaşılabilir.

Yorum Analizi

Yorum detaylarının sistemde var olan listeler üzerinden belirlenen kriterlere göre detaylı analiz edilmesini sağlar. İlgili küpler, istenen konuda sürükle bırak yöntemi ile filtre kısmına bırakılarak sütunlar oluşturulup rapor alınabildiği gibi oluşturulan rapor kayıt altına alınarak kullanılabilir.

Yorum analizi ekranında 4 farklı liste bulunur.

Bu listeler;

  • Departman Analizi

  • Acente Analizi

  • Kaynak Analizi

  • Aylık Departman Pozitif Analizi

Küp raporlarının detaylı kullanımı Analiz ekranında anlatılmıştır.

Yorum ve Aksiyonlar

Sisteme kaydedilen yorum ve yorum için alınması gereken aksiyonlar, misafire yorumu karşılığında verilen yanıtlar yani sisteme tanımlanan bir yorum ile ilgili tüm bilgilerin tek bir ekranda listelendiği alandır.

Filtreler alanından yorumun tipine ve departmanına göre filtreleyerek kontrol sağlanabildiği gibi grup otel tanımımız varsa otel alanından diğer tesisimizi seçerek oradaki yorumların da kontrolünü sağlayabiliriz.

Last updated