Paketler

Gün sonlarında otomatik olarak folyoya basılması istenen; kiralananlar, golf, spa gibi tüm ekstra gelirler ve pansiyon gelirlerini ayrı görmek için paket tanımı yapılır.

Oluşturulan bir paket rezervasyon koşullarına uyuyorsa otomatik olarak rezervasyona uygulanır. İstenirse rezervasyon kartındaki paketler butonundan veya ön büro kontrol paneli eylemlerinde bulunan paketler butonu ile uygulanan paketler kontrol edilebilir veya ekstra uygulanmak istenen paketler seçilerek rezervasyona uygulanabilir.

Bir paketin 4 farklı tipi olabilir.

Bunlar;

 • Pansiyon

 • Kiralananlar

 • Ekstra Fiyat

 • Vergi

Örnek olarak bir pansiyon ayrımı tanımı yapılabilir.

1.

 • Ad: Tanımlanacak olan paketin ismi yazılır.

 • Sıra: Birden fazla paket tanımlaması yapıldıysa hangisinin öncelikle uygulanacağını belirlemek için sıra numarası kullanılır. Program kaydedilen sıraya göre paketi uygular. Başlangıç-Bitiş Tarihi: Paketin uygulanacağı tarih aralığı seçilir. Seçilmezse limitsiz yani tarih sınırlandırılması olmadığı anlamındadır.

 • Gün Modu: Paketin rezervasyona hangi günler uygulanacağı belirler. İlk gün girişi, son gün çıkış gününü her gün ise konaklama süresi boyunca uygulanacağını ifade eder.

 • Gün Sayısı: Toplamda maksimum paketin uygulanacağı gün sayısını belirtir.

 • Kalış Gününden-Kalış Gününe: Paketin, konaklamanın hangi günlerine uygulanacağını belirler.

- Gün modu her gün seçilirse, kalış günlerine sınırsız bir tanımlama yazılabilir. Konaklamının yapıldığı her gün için uygulanacağı anlamındadır. Program otomatik 1-999 olarak sınırsız bir tanımlama yapar.

-İlk gün seçilir ve kalış günü 3 ve 5 olarak yazılırsa konaklamanın başladığı 3.gün ile 5. Gün arası bu paketin folyoya işleneceği anlamına gelir.

-Son gün seçilir kalış günü 3. ve 5 olarak yazılırsa konaklamanın son 3 ve 5. günleri arasında bu paketin işleneceği anlamındadır.

 • İşlem Türü: Paketin folyodaki hangi pencereye basılacağını ifade eder. Eğer seçim yapılmazsa program otel tablosundaki parametrelere göre hareket eder.

 • Döviz Tarihi: Paket farklı bir dövizde tanımlanacaksa kur tarihi olarak hangisinin dikkate alınacağı seçilir. Odanın giriş yani check-in günü yada paketin uygulandığı günün kuru dikkate alınır.

 • Konaklama/Pansiyon: Paketin hangi konaklama şekillerinde ve pansiyonda uygulanacağı seçilir. Sold otomatik gelir. Pansiyon tipi zorunlu değildir. Seçim yapılmazsa tüm pansiyonlar için geçerli olduğunu ifade eder.

 • Departman / Gelir Adı: Folyoya ve raporlara işlenecek, paket için tanımlanan departman ve gelir grubu seçilir.

 • Düşülecek Departman / Gelir: Oda gelirinden düşülmesi beklenen gelirler için önemlidir. Sağ taraftaki oda fiyatından düş butonunu aktif olduğunda, program otomatik olarak oda gelirinden düşme işlemini yapar. Bu durum sadece oda gelirinden düşülecek olan pansiyon ayrımı gibi paket tanımlamalarında geçerlidir.

 • Sadece Oda Tipi Grupları İçin: Oda grubu kullanılıyorsa ve bu paketin belli bir oda tipi grubunda geçerli olmasını istenirse seçilir. Eğer yoksa seçim yapmak zorunlu değildir.

 • Yönlendirilecek Folyo: Tanımlanan paketteki gelirin gün sonunda bu alanda seçilen folyoya basılmasını sağlar. Mevcut bir rezervasyon seçilebilir veya satır sonundaki + butonu ile yeni bir folyo oluşturularak yönlendirilmesi sağlanır.

 • Pansiyon Folyosuna Yönlendir: Özellikle pansiyon ayrımlarında kullanılır. Yönlendirecek folyoyu seçmeden pansiyon folyosuna yönlendir butonunu aktif hale getirilirse program otomatik bir Board Folio yani pansiyon folyosu oluşturur ve pansiyon gelirlerini bu folyoya basar. Konaklayan listesinde otomatik oluşan board folyo görüntülenir. Bu işlemin avantajı; folyoda oda fiyatından düşülen pansiyon satırları görünmez. Misafire fatura kesilirken faturada bu satırlar yer almayacağı için yaşanabilecek kafa karışıklığını önler.

 • Pasif: Paket kullanılmayacaksa pasif butonu aktif hale getirilir.

 • Not: Paket folyoya işlendiğinde folyo satırındaki not kısmına otomatik işlenir.

2.

 • Ana Paket: Tanımlanan paketin rezervasyonda kolayca seçilmesini sağlar. Pansiyon ayrımı paketinde otomatik açılır. Ana paket rezervasyon, fiyat kodu ve satış projesinde tanımlı olarak gelir.

 • Oda % Oda Gelirinden: Paket yüzdesel olarak uygulanacaksa kullanılır. Bu buton açıksa sağ tarafta fiyatlandırma kısmında Oda Fiyatı% alanı doldurulmalıdır.

 • KDVsiz Oda Fiyatı%: Program paketi düşerken önce KDV siz net oda fiyatını bulur ve paket net oda fiyatı üzerinden uygulanır. Bu buton açılırsa sağ tarafta fiyatlandırma kısmında Oda Fiyatı% alanı doldurulmalıdır.

 • Oda Fiyatından Düş: Oda fiyatının içinden düşülmesi beklenen gelirler için açılır. Pansiyon ayrımı paketi buna örnektir.

 • KDV Ekle: Paket fiyatının net fiyat olduğunu gösterir. Paket için seçilen gelir kodunun KDV oranını paket fiyatının üzerine ekler.

 • Tüm Rezervasyonlara Uygula: Paketin koşullarına uyan tüm rezervasyonlara bu paketi uygular.

3.

 • Oda Fiyatı %: Paketin bu alanda yazılan oran kadar uygulanacağını ifade eder. Bu oranın dikkate alınması için sol taraftaki Oda % Oda gelirinden butonu açılmalıdır.

 • Oda Başı: Rezervasyondaki kişi sayısı farketmeksizin oda başına fiyat yazılır.

 • Kişi Başı: Yetişkin için yazılan ücrettir. Rezervasyondaki kişi sayısı kadar uygulanır.

 • Büyük/Küçük Çocuk/Bebek: Rezervasyonda kaydedilen büyük çocuk, küçük çocuk ve bebek için uygulanacak ücrettir.

 • Her Rez Oda Sayısı: Normal koşullarda paket rezervasyona oda sayısı 1 ise uygulanır. Eğer bu alanda rakam belirtlilirse program oda sayısı 0 olanlarda da paketi uygular. Zorunlu bir alan değildir. Koşul belirtilmeden de kaydedilebilir.

 • Gün: Paketin geçerli olması istenen belirli günler varsa sadece o günler butonlar açılarak aktif hale getirilir. Diğer günler de bu paket rezervasyonlara uygulanmaz.

Paketi kaydedildikten sonra eylemlerde bulunan gelecek folyoları güncelle butonu ile paket koşullarına uyan tüm rezervasyonlara uygulanması sağlanır.

Videolar

Last updated