Folyo Routing

Rezervasyonların folyolarının belli koşullara göre başka bir rezervasyona yönlendirilmesi için Folyo Routing eylemi kullanılır. Ekrana Rezervasyon Kartında bulunan Folyo Routing butonu ile veya Ön Büro Kontrol Paneli eylemlerinde bulunan Folyo Routing butonuna tıklanarak ulaşılabilir.

Folyo Routing eylemi 3 farklı yönlendirme için kullanılır.

Bu Yönlendirmeler;

  • Bir departman, gelir grubundan başka bir departman ve gelir grubuna olabilir. Örneğin KDV muafiyeti uygulanacak bir rezervasyon için normal konaklama gelir grubuna KDV si 0 olan başka bir gelir grubuna yönlendirebiliriz.

  • Bir folyo penceresinden başka bir folyo penceresine yönlendirme yapılabilir. Örneğin acente penceresine basılacak tüm işlemler birinci pencereye yönlendirirsin gibi bir tanımlama yapılabilir.

  • Bir rezervasyondan başka bir rezervasyonun folyo işlemine yönlendirilebilir. Örneğin grup konaklamalarında konaklama geliri rezervasyonunu kendisine değil grup folyosuna yönlendirilir.

Artı butonuna tıklayarak yeni bir yönlendirme yapılabilir.

Öncelikle işlemlerin hangi tarihler arasında yönlendirileceği seçilir. Tarih seçimi yapılmazsa konaklama esnasında ki uygun işlemler, tarih sınırı olmadan yönlendirilir.

Sadece belli bir departman ya da gelir grubuna bağlı olan işlemler yönlendirilmek isteniyorsa gelir veya departman seçilir.

Yönlendirilecek hesap alanından hangi folyo penceresine işlenen folyo kalemlerinin yönlendirileceği seçilir.

Aynı zamanda Folyo Routing işlemi rezervasyona, acenteye ve satış projesine özgü oluşturulabilir. Bu durumda kaynak kısmı sistem tarafından otomatik atanır, değişiklik sağlanamaz.

  • Rezervasyon: Sadece o rezervasyonda geçerli olacak yönlendirmeyi gösterir.

  • Acente: Acenteye bağlı olan tüm rezervasyonların yönlendirileceğini gösterir. Tanımlama acente kartı içerisinden yapılır.

  • Satış Projesi: Yönlendirmenin satış projesine tanımlandığını gösterir. Projeye bağlı olan tüm rezervasyonlar için yönlendirme yapılır.

Videolar

Last updated