Listeler(Grid)

1- Ekle

Yeni bir kayıt eklemek için kullanılır

2- Düzenle

Seçilen kaydı düzenlemek için kullanılır. Bir kaydın üzerine çift tıklayarak da düzenleme yapılabilir.

3- Sil

Seçilen bir veya daha fazla kaydı silmek için kullanılır.

4- Yazdır

Listenin olduğu şekilde yazdırılmasını sağlar. Listede yapılmış olan kolon tasarımının bu yazdırma seçeneği ile çıktısı alınabilir.

5- Yenile

Listeyi yeniden okumak için kullanılır

6- Excele gönder

Listenin Excel'e gönderilmesini sağlar.

7- Grupla

Listenin istenen bir kolona göre gruplanmasını sağlar. Bu butona basıldığında kolon adlarının üst kısmına bir alan açılır. Listedeki herhangi bir kolon başlığı; sürükle-bırak yöntemiyle bu alana bırakılarak kolon başlığına göre gruplama yapılabilir.

8- Filtre Paneli

Listelerde verilerin istenen koşullara göre süzülmesini sağlar. Bir veya birden fazla koşul aynı anda seçilerek koşullara uyan tüm veriler listelenebilir.

9- Sekmeler

Verilerin statülerine göre ayrılarak farklı sekmelerde kontrol edilebilmesini sağlar. Durumlarına göre verilere daha hızlı ulaşmak için sekmeler kullanılabilir.

10- Filtreleme

Kolon üzerinde belli bir veriyi aramak için kullanılan alandır. Arama yapılmak istenen detayın başına % işareti koyarak filtre verdiğimiz detayı kapsayan tüm bilgilerin listelenmesini sağlayabiliriz.

11- Sıralama

Sıralama yapmak istediğimiz kolon başlığına bir kere tıklayarak büyükten - küçüğe veya küçükten - büyüğe sıralama yapılmasını sağlayabiliriz.

12- Kolon Açma ve Kapama

Alan başlığının yanında bulunan üç çizgiye ardından dikey çizgiye tıklayarak liste üzerindeki tüm kolonların kontrol edilebilmesini sağlar. Kullanıcı kendi tercihine göre istediği alanları işaretleyerek görünür hale, istemediği alanların işaretini kaldırarak ise görünmez hale getirebilir.

13- Detaylı Filtreleme

Belirli komutlarla detaylı filtreleme yapmayı sağlar.

Bu komutlar:

 • Starts with: ... ile başlayan

 • Contains: ... içinde geçen

 • Equals: ... eşit olan

 • Ends with: ... ile biten

 • Not contains: ... içinde geçmeyen

 • Blank values: boş değerler

14- Kolon Sırası Değiştir

Liste üzerindeki kolon başlıkları sürükle-bırak yöntemiyle daha ön bir sıraya getirilebilir yada daha ileri bir sıraya götürülebilir.

15- Kolon Tasarımını Kaydet

Her kullanıcı isteğine göre kolonları çıkarıp ekleyebilir veya sırasını değiştirebilir. Yapılan değişiklikler sonrası tasarım kolon tasarımını kaydet eylemi ile sisteme kaydedilir. Her liste ekranında maksimum on tane kullanıcı tasarımı yapılabilir. Yapılan tasarımlar ise kullanıcı tarafından belirlenmiş isimlerle kolon tasarımı kaydet başlığının altında sırayla yer alır.

16- Kayıt Sayısı

Açılan liste üzerinde ki toplam kayıt sayısını gösterir.

17- Alt Toplamlar

Listede açık olan verilerin dip toplamıdır. Alt toplamlar sadece parasal ve sayısal değerlerin yer aldığı kolonlarda görüntülenir.

18- Kayıt Tekli ve Çoklu Seçim

Liste üzerinde tek bir satır seçilmek istenirse satır üzerine bir kez tıklanması yeterlidir.

Birden fazla kayıt seçilecekse aşağıdaki yollar kullanılabilir;

19- Eylemler

Her liste üzerinde yapılabilecek olan tüm aksiyonları listeler.

20- Favori Eylemler

Her otelin ve her kullanıcının en çok kullandığı eylemlere öncelik vererek kullanılmayan eylemlerin liste dışı bırakılmasını sağlar.

Önbüro Kontrol Paneli gibi çok sayıda eylemin yer aldığı ekranlarda;

 • Otel için Özel Favori Liste

 • Kullanıcı için Özel Favori Liste oluşturulabilir.

"Hotelowner" rolüne sahip yetkili kullanıcı genel kullanım için normal kullanıcılar ise kendi listesi için favori oluşturur.

21- Log İzleme

Seçili olan satırın geçmiş kaydının kontrol edilmesini sağlar. Kayıtla ilgili yapılan tüm düzenlemeler bu ekrandan takip edilir.

 • Başlık: Log kaydının hangi ekran üzerinden okunduğunu gösterir.

 • Tarih: Düzenlemenin hangi tarihte ve saatte yapıldığını gösterir

 • Alan Adları: Hangi alanda değişiklik yapılmış ise bu alanın adını gösterir.

Videolar

Last updated