Menü ve Araç Çubuğu

Bu ekranlar dışında araç çubuğu ve menü program içerisinde istediğimiz yere ulaşmamızı sağlar.

Araç çubuğu üzerinde istedimiz ikona tıklayarak ilgili ekrana en kısa şekilde ulaşırız.

Menü içerisinde "Menüde ara" özelliği bir kaç harf yazdığımızda tüm menüyü filitreleyerek sadece istediğimiz menüleri görünür hale getirir.

Her menü kaleminin sonundaki yıldız ise tıklanarak seçildiğinde o menü satırının kullanıcıya özel kısayol menüsüne otomatik eklenmesini sağlar.

Kullanıcıya özel kısa yol menüsüne F10 ile veya menünün en başıdanki * işaretine basarak ulaşılır.

Videolar

Last updated