Folyo İşlem Düzenleme

Folyo içerisine harcama ve ödeme işlemleri girildikten sonra bunlar folyo ekranında görünür. Çıktısı alınabilir. Eğer bu işlenen kayıtlarda düzenleme yapmak istenirse aşağıdaki yöntemler kullanılır.

  • İade : İşlem tutarının belli bir miktarın veya tümüne iade işlemi oluşturur.

  • İndirim : İşlem tutarının belli bir miktar veya oranına indirim işlemi oluşturur.

  • Transfer : Seçili işlemler üzerinde değişiklik yapmaz sadece farklı odaya veya aynı odada faklı bir kişiye transfer eder.

  • Böl : İşlemi 2 veya daha fazla parçaya ayırır

1- İade

Folyo içerisine işlenen tutarın bir kısmı veya tamamı iade eylemi kullanılarak iade edilebilir.

2- İndirim

Rezervasyona özel ücretin eksik veya indirimli alınma durumlarında ise folyo üzerinden tutarlara indirim uygulanır. Uygulanacak olan indirim tutarsal veya yüzdesel olabilir.

3- Transfer

Folyodaki işlemlerin farklı bir rezervasyon folyosuna aktarılması için folyo transfer, farklı bir kişiye aktarılması için de kişi transfer eylemi kullanılır. Folyo içinde gönderilmek istenen işlemler seçildikten sonra gönderilmek istenen rezervasyon veya kişi seçilerek transfer işlemi gerçekleştirilir.

4- Böl

Bir işlemi sadece belli bir miktarını ayırıp o parça üzerinde işlem yapabilmek için mesela başka bir kişiye veya odaya transfer etmek için böl aksiyonu kullanılır.

Bölme işleminde iki ayrı opsiyonumuz vardır belli bir sayıda eşit parçaya böleriz ya da içinden belli bir miktarı ayırarak iki parçaya böler.

5- Videolar

Last updated